५ विविध प्रकारच्या कुरकुरीत भज्यांचे प्रकार करून पहा तुम्हाला नक्कीच आवडतील

१. कुरकुरीत भजी २. कांदा भजी ३. बटाटा भजी ४. गिलके भजी ५. पालक भजी

कुरकुरीत भजी रेसिपी | Kurkurit Bhaji Recipe In Marathi

पावसाळा आला की सर्वात आधी नाव येत ते म्हणजे कुरकुरीत भजी

कुरकुरीत कांद्याची भजी रेसिपी | Crispy Kanda Bhaji Recipe In Marathi

पावसाळा आला की सर्वात आधी नाव येत ते म्हणजे कुरकुरीत कांदा भजी

कुरकुरीत बटाटा भजी रेसिपी | Crispy Batata Bhaji Recipe In Marathi

पावसाळा आला की सर्वात आधी नाव येत ते म्हणजे कुरकुरीत बटाटा भजी

गिलके (घोसाळी) भजी रेसिपी | Gilke Bhaji Recipe In Marathi

पावसाळा आला की सर्वात आधी नाव येत ते म्हणजे कुरकुरीत गिलके भजी

पालक भजी रेसिपी | Palak Bhaji Recipe In Marathi

पावसाळा आला की सर्वात आधी नाव येत ते म्हणजे कुरकुरीत पालक भजी