ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | Tadoba National Park In Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Tadoba National Park In Marathi याची सविस्तरपणे माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, जसे की आपणांस माहित आहे महाराष्ट्रात एकूण ६ राष्ट्रीय उद्याने आहेत.माघील एका लेखात आपण ६ राष्ट्रीय उद्यानांची माहिती बघितली.त्यापैकी, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Tadoba National Park In Marathi या उद्यानाची सदर लेखात आपण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूयात…

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान थोडक्यात माहिती | Tadoba National Park Information In Marathi

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान (Tadoba National Park) हे चंद्रपूर, महाराष्ट्र येथे स्थित आहे. या उद्यानाची स्थापना १९५५ साली करण्यात आली. या उद्यानाचे क्षेत्रफळ सुमारे १७२७ चौरस किलोमीटर इतके आहे.

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान (Tadoba National Park) या उद्यानात अनेक प्रकारचे प्राणी आढळतात. या उद्यानात वाघ, भारतीय बिबट्या, हरिण, जंगली मांजरे, सांबार, नीलगाय, अस्वल, मोर, नाग, साप असे वन्य प्राणी आढळतात.

इतक्या भिन्न प्रकारचे वन्य जीव आढळत असल्याने येथे येण्यास नेहमीच पर्यटक उत्सुक असतात. या उद्यानाला भेट देण्यासाठी उन्हाळा व हिवाळा हा काळ उत्तम मानला जातो. तसेच, हे उद्यान सकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळेत खुले असते (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).

प्रश्नउत्तर
ठिकाणचंद्रपूर,महाराष्ट्र
स्थापना१९५५
क्षेत्रफळ१७२७ चौ किमी
आढळणारे प्राणीवाघ, भारतीय बिबट्या, हरिण, जंगली मांजरे, सांबार,
नीलगाय, अस्वल, मोर, नाग, साप
भेट देण्याची सर्वोत्तम काळहिवाळा व उन्हाळा
वेळसकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ६.०० (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).
Tadoba National Park In Marathi

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान हे कोठे आहे? | Where is Tadoba National Park located?

चंद्रपूर,महाराष्ट्र

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना कधी झाली? | When was the Tadoba National Park established?

१९५५

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रफळ किती? | What is the area of ​​Tadoba National Park?

१७२७ चौ किमी

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याचा सर्वोत्तम कालावधी कोणता? | What is the best time to visit Tadoba National Park?

हिवाळा व उन्हाळा

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याची वेळ काय? | What is the time to visit Tadoba National Park?

सकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ६.०० (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).

Leave a Comment