पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान | Pandit Jawaharlal Nehru National Park In Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Pandit Jawaharlal Nehru National Park In Marathi याची सविस्तरपणे माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, जसे की आपणांस माहित आहे महाराष्ट्रात एकूण ६ राष्ट्रीय उद्याने आहेत.माघील एका लेखात आपण ६ राष्ट्रीय उद्यानांची माहिती बघितली.त्यापैकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Pandit Jawaharlal Nehru National Park In Marathi या उद्यानाची सदर लेखात आपण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूयात…

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान थोडक्यात माहिती | Pandit Jawaharlal Nehru National Park Information In Marathi

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान ( Pandit Jawaharlal Nehru National Park) हे नागपूर, महाराष्ट्र येथे स्थित आहे. या उद्यानाची स्थापना १९६५ साली करण्यात आली. या उद्यानाचे क्षेत्रफळ सुमारे २५७.३ चौरस किलोमीटर इतके आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान ( Pandit Jawaharlal Nehru National Park) या उद्यानात अनेक प्रकारचे प्राणी आढळतात. या उद्यानात सांबर, नीलगाय, रानडुक्कर, जर्द, भारतीय बिबट्या, अस्वल, कोल्हा, माकड, रानमांजर, तरस, काळवीट,हरिण,मोर असे वन्य प्राणी आढळतात.

इतक्या भिन्न प्रकारचे वन्य जीव आढळत असल्याने येथे येण्यास नेहमीच पर्यटक उत्सुक असतात. या उद्यानाला भेट देण्यासाठी नोव्हेंबर ते मे हा काळ उत्तम मानला जातो. तसेच, हे उद्यान सकाळी ६.०० ते ११.०० दुपारी ३.०० ते ६.०० या वेळेत खुले असते (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).

प्रश्नउत्तर
ठिकाणनागपूर, महाराष्ट्र
स्थापना१९६५
क्षेत्रफळ२५७.३ चौरस किलोमीटर
आढळणारे प्राणीसांबर, नीलगाय, रानडुक्कर, जर्द, भारतीय बिबट्या, अस्वल, कोल्हा, माकड, रानमांजर, तरस, काळवीट,हरिण,मोर
भेट देण्याची सर्वोत्तम काळनोव्हेंबर ते मे
वेळ सकाळी ६.०० ते ११.०० दुपारी ३.०० ते ६.००
Pandit Jawaharlal Nehru National Park In Marathi

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान हे कोठे आहे? | Where is Pandit Jawaharlal Nehru National Park located?

नागपूर, महाराष्ट्र

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना कधी झाली? | When was the Pandit Jawaharlal Nehru National Park established?

१९६५

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रफळ किती? | What is the area of Pandit Jawaharlal Nehru National Park?

२५७.३ चौरस किलोमीटर

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याचा सर्वोत्तम कालावधी कोणता? | What is the best time to visit Pandit Jawaharlal Nehru National Park?

नोव्हेंबर ते मे

पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याची वेळ काय? | What is the time to visit Pandit Jawaharlal Nehru National Park?

सकाळी ६.०० ते ११.०० दुपारी ३.०० ते ६.००

Leave a Comment