keval prayogi avyay in marathi | केवल प्रयोगी अव्यय

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण केवल प्रयोगी अव्यय (keval prayogi avyay in marathi) हा मराठी व्याकरणातील ( Marathi Grammar) महत्वाचा विषय पाहणार आहोत.

keval prayogi avyay defination । केवल प्रयोगी अव्यय व्याख्या

आपल्या मनातील विचार व्यक्त करण्यासाठी शब्द किंवा वाक्य वापरली जातात त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. म्हणजेच आपल्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी केवल प्रयोगी अव्यय वापरली जातात. केवलप्रयोगी अव्यय हे अविकारी शब्दात मोडतात. जर आपल्याला शब्दाच्या जाती कोणत्या हे पाहायचं असल्यास येथे पहा.

Types of keval prayogi avyay | केवल प्रयोगी अव्यय प्रकार

keval prayogi avyay
keval prayogi avyay

केवल प्रयोगी अव्ययांचे प्रकार खालीलप्रमाणे :

Harshdarkshak keval prayogi avyay | हर्षदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

वाः, वावा, आहा, अहा, ओहो , आहाहा

उदाहरणे :

१. वा वा ! काय सुंदर दिसतोय तो धबधबा
२. अहाहा ! किती सुंदर पक्षी आहे

Shokdarshak keval prayogi avyay | शोकदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

अरेरे, आईग, हाय हाय

उदाहरणे :

१. अरेरे ! फारच वाईट झाले हे
२. हाय हाय ! काय सांगतोस तू

Ashcharyadarshak keval prayogi avyay | आश्चर्यदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

अबब, बापरे, अरेच्या, ओहो

उदाहरणे :

१. अहाहा ! काय वारा आहे
२. अबब ! किती मोठा हत्ती

Prashansadarshak keval prayogi avyay | प्रशंसादर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

शाब्बास, छान, ठीक, फक्कड, भले

उदाहरणे :

१. शाब्बास ! मित्रा जिंकलस
२. वाहवा ! काय सुंदर खेळलास

Sammatidarshak keval prayogi avyay | संमतीदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

हां, जी, जीहां, बराय, अच्छा

उदाहरणे :

१. अच्छा ! असे आहे का
२. बराय ! येतो मी

Virodhdarshak keval prayogi avyay | विरोधदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

छे, छेछे, हॅट, उंहू

उदाहरणे :

१. छेछे ! मी तस नाही म्हणालो.
२. छे ! तस काही नाही.

Tiraskardarshak keval prayogi avyay | तिरस्कारदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

इश्श, फुस, छत, हुडुत, हुड, छी

उदाहरणे :

छी ! किती घाण आहे तिकडे.

Sambodhandarshak keval prayogi avyay | संबोधनदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

अग, अहो, अरे, ए, बा, रे

उदाहरणे :

१. अग ! एकलंस का ?
२. अहो ! काय म्हणता ?

Moundarshak keval prayogi avyay | मौनदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय

चुप, गप

उदाहरणे :

चुप ! एकदम गप्प बस

Leave a Comment