गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | Gugamal National Park In Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण गुगामल राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Gugamal National Park In Marathi याची सविस्तरपणे माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, जसे की आपणांस माहित आहे महाराष्ट्रात एकूण ६ राष्ट्रीय उद्याने आहेत.माघील एका लेखात आपण ६ राष्ट्रीय उद्यानांची माहिती बघितली.त्यापैकी, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Gugamal National Park In Marathi या उद्यानाची सदर लेखात आपण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूयात…

गुगामल राष्ट्रीय उद्यान थोडक्यात माहिती | Gugamal National Park Information In Marathi

गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (Gugamal National Park) हे अमरावती, महाराष्ट्र येथे स्थित आहे. या उद्यानाची स्थापना १९७४ साली करण्यात आली. या उद्यानाचे क्षेत्रफळ सुमारे १६७३.९३ चौरस किलोमीटर इतके आहे.

गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (Gugamal National Park) या उद्यानात अनेक प्रकारचे प्राणी आढळतात. या उद्यानात बंगाल वाघ, भारतीय बिबट्या, आळशी अस्वल, उसुरी ढोले, भारतीय कोल्हा, पट्टेदार हायना, चार शिंगे मृग, सांबर, गौर, बार्किंग डियर, रेटेल, उडणारी गिलहरी, चितळ, नीलगाय, रानडुक्कर, लंगूर, रेशस माकड असे वन्य प्राणी आढळतात.

इतक्या भिन्न प्रकारचे वन्य जीव आढळत असल्याने येथे येण्यास नेहमीच पर्यटक उत्सुक असतात. या उद्यानाला भेट देण्यासाठी ऑक्टोबर आणि जून हा काळ उत्तम मानला जातो. तसेच, हे उद्यान सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळेत खुले असते (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).

प्रश्न उत्तर
ठिकाणअमरावती, महाराष्ट्र
स्थापना १९७४
क्षेत्रफळ १६७३.९३ चौरस किलोमीटर
आढळणारे प्राणीबंगाल वाघ, भारतीय बिबट्या, आळशी अस्वल, उसुरी ढोले, भारतीय कोल्हा, पट्टेदार हायना, चार शिंगे मृग, सांबर, गौर, बार्किंग डियर, रेटेल, उडणारी गिलहरी, चितळ, नीलगाय, रानडुक्कर, लंगूर, रेशस माकड
भेट देण्याची सर्वोत्तम काळऑक्टोबर आणि जून
वेळ सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ६.०० (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).
Gugamal National Park In Marathi

गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हे कोठे आहे? | Where is Gugamal National Park located?

अमरावती, महाराष्ट्र

गुगामल राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना कधी झाली? | When was the Gugamal National Park established?

१९७४

गुगामल राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रफळ किती? | What is the area of Gugamal National Park?

१६७३.९३ चौरस किलोमीटर

गुगामल राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याचा सर्वोत्तम कालावधी कोणता? | What is the best time to visit Gugamal National Park?

ऑक्टोबर आणि जून

गुगामल राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याची वेळ काय? | What is the time to visit Gugamal National Park?

सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ६.०० (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).

Leave a Comment