चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | Chandoli National Park In Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चांदोली राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Chandoli National Park In Marathi याची सविस्तरपणे माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, जसे की आपणांस माहित आहे महाराष्ट्रात एकूण ६ राष्ट्रीय उद्याने आहेत.माघील एका लेखात आपण ६ राष्ट्रीय उद्यानांची माहिती बघितली.त्यापैकी, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच Chandoli National Park In Marathi या उद्यानाची सदर लेखात आपण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूयात…

चांदोली राष्ट्रीय उद्यान थोडक्यात माहिती | Chandoli National Park Information In Marathi

चांदोली राष्ट्रीय उद्यान (Chandoli National Park) हे सांगली, महाराष्ट्र येथे स्थित आहे. या उद्यानाची स्थापना २००४ साली करण्यात आली. या उद्यानाचे क्षेत्रफळ सुमारे ३१७.६७ चौरस किलोमीटर इतके आहे.

चांदोली राष्ट्रीय उद्यान (Chandoli National Park) या उद्यानात अनेक प्रकारचे प्राणी आढळतात. या उद्यानात वाघ, बिबट्या,अस्वल,गवा, सांबर,शेकरू,हरियाल पक्षी, रानडुक्कर,भेकर असे वन्य प्राणी आढळतात.

इतक्या भिन्न प्रकारचे वन्य जीव आढळत असल्याने येथे येण्यास नेहमीच पर्यटक उत्सुक असतात. या उद्यानाला भेट देण्यासाठी जानेवारी ते मे हा काळ उत्तम मानला जातो. तसेच, हे उद्यान सकाळी ६.०० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळेत खुले असते (वेळेत बदल होऊ शकतात. तरी भेट देण्यापूर्वी चौकशी करावी).

प्रश्नउत्तर
ठिकाणसांगली, महाराष्ट्र
स्थापना२००४
क्षेत्रफळ३१७.६७ चौरस किलोमीटर
आढळणारे प्राणीवाघ, बिबट्या,अस्वल,गवा, सांबर,शेकरू,हरियाल पक्षी, रानडुक्कर,भेकर
भेट देण्याची सर्वोत्तम काळजानेवारी ते मे
वेळसकाळी ६.०० ते संध्याकाळी ६.००
Chandoli National Park In Marathi

चांदोली राष्ट्रीय उद्यान हे कोठे आहे? | Where is Chandoli National Park located?

सांगली, महाराष्ट्र

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना कधी झाली? | When was the Chandoli National Park established?

२००४

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रफळ किती? | What is the area of Chandoli National Park?

३१७.६७ चौरस किलोमीटर

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याचा सर्वोत्तम कालावधी कोणता? | What is the best time to visit Chandoli National Park?

जानेवारी ते मे

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याची वेळ काय? | What is the time to visit Chandoli National Park?

सकाळी ६.०० ते संध्याकाळी ६.००

Leave a Comment