Application for activate mobile banking In Marathi | मोबाईल बँकिंग सुरु करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकास अर्ज

पत्र

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात मोबाईल बँकिंग सुरु करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकास अर्ज कसा लिहावा (Application for activate mobile banking In Marathi). Write a Application letter to bank manager for activate mobile banking In Marathi |मोबाईल बँकिंग सुरु करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकास अर्ज लिहा प्रति,मा. बँक व्यवस्थापक,[ बँकेचे नाव … Read more

Application for activate internet banking In Marathi | इंटरनेट बँकिंग सुरु करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकास अर्ज

पत्र

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात इंटरनेट बँकिंग सुरु करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकास अर्ज कसा लिहावा (Application for activate internet banking In Marathi). Write a Application letter to bank manager for activate internet banking In Marathi |इंटरनेट बँकिंग सुरु करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकास अर्ज लिहा प्रति,मा. बँक व्यवस्थापक,[ बँकेचे नाव … Read more

Application for new passbook In Marathi | नवीन पासबुक मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज

पत्र

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात नवीन पासबुक मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज कसा लिहावा (Application for new passbook In Marathi). Application to bank manager for issuing new passbook In Marathi | नवीन पासबुक मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज प्रति,मा. बँक व्यवस्थापक,[ बँकेचे नाव ],[ बँक शाखेचे नाव ],[ दिनांक ] … Read more

घरातील वास्तुशांतीस आमंत्रण देणारे पत्र | Invitation letter for Home Vastushanti

पत्र

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात घरातील वास्तुशांतीस आमंत्रण देणारे पत्र कसे लिहावे. घरातील वास्तुशांतीस आमंत्रण देणारे पत्र लिहा | Write a Invitation letter for Home Vastushanti प्रति,[ व्यक्तीचे नाव (ज्याला पत्र लिहितो आहे ) ][ व्यक्तीचा घरचा पत्ता ][ दिनांक ] सप्रेम नमस्कार,आपणांस कळविण्यात अत्यंत आनंद होत … Read more

नूतन वर्षाच्या शुभेच्छा पाठविण्यासाठी आजी – आजोबांस पत्र | Happy New Year letter to Grandfather and Grandmother

पत्र

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात नूतन वर्षाच्या शुभेच्छा पाठविण्यासाठी आजी – आजोबांस पत्र कसे लिहावे. नूतन वर्षाच्या शुभेच्छा पाठविण्यासाठी आजी – आजोबांस पत्र लिहा. | Write a letter to wish Happy new year to Grandfather and Grandmother प्रति,तिर्थस्वरूप आजी / आजोबा,स.न.वि.वि. नमस्कार आजी / आजोबा, तुम्ही दोघे … Read more

Loan Application to bank manager In Marathi | वित्तीय कर्ज मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज

पत्र

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील एका ब्लॉग मध्ये पाहिले.आज आपण पाहुयात Loan Application to bank manager In Marathi. वित्तीय कर्ज मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज लिहा | Write Loan Application to bank manager in marathi प्रति,मा. बँक व्यवस्थापक,[ बँकेचे नाव ],[ बँक शाखेचे नाव ],[दिनांक ]          विषय : वित्तीय कर्ज मिळणेबाबत… आदरणीय … Read more

Application to close bank account in marathi | बँक खाते बंद करण्याकरिता बँक व्यवस्थापकास अर्ज

पत्र

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बँक खाते बंद करण्याकरिता बँक व्यवस्थापकास अर्ज कसा लिहावा (Application to close bank account in marathi) ते पाहणार आहोत. जर तुम्हाला तुमचे बँक खाते कायमचे बंद करावयाचे असल्यास तुम्हाला बँकेत एक अर्ज द्यावा लागतो. तसेच तुमचे चेक बुक आणि ATM कार्ड सुद्धा जमा करावे लागते. तुमच्या खात्यातील उर्वरित रक्कम तुम्हाला लगेच … Read more

परीक्षेत यशस्वी झाल्याबद्दल मित्राचे अभिनंदन करणारे पत्र | Congratulatory Letter to a Friend for Passing the Exam

पत्र

परीक्षेत यशस्वी झाल्याबद्दल मित्राचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा.