विशेषण म्हणजे काय? | What is Visheshan in marathi

Visheshan In Marathi

नमस्कार मित्रांनो, विशेषण मराठी व्याकरणातील महत्वाचा विषय आहे. आजच्या या लेखात आपण विशेषण म्हणजे काय? (What is Visheshan in marathi) ? तसेच विशेषणाचे प्रकार किती व कोणते? (Types of Visheshan in marathi), साधीत विशेषणे म्हणजे काय? ( What is Sadhit Visheshan In Marathi), साधीत विशेषणाचे प्रकार कोणते? ( What are the Types of Sadhit Visheshan … Read more

keval prayogi avyay in marathi | केवल प्रयोगी अव्यय

keval_prayogi_avyay_feature

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण केवल प्रयोगी अव्यय (keval prayogi avyay in marathi) हा मराठी व्याकरणातील ( Marathi Grammar) महत्वाचा विषय पाहणार आहोत. keval prayogi avyay defination । केवल प्रयोगी अव्यय व्याख्या आपल्या मनातील विचार व्यक्त करण्यासाठी शब्द किंवा वाक्य वापरली जातात त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. म्हणजेच आपल्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी केवल प्रयोगी … Read more

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार । Punctuation in Marathi | Viram chinh in marathi

Punctuation

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मराठी व्याकरण ( Marathi Grammar ) मधील अत्यंत महत्वाचा विषय पाहणार आहोत. मित्रांनो , आज आपण विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार( Viram chinh in marathi) कोणते ते सविस्तरपणे पाहणार आहोत. मित्रांनो, जर तुम्ही MPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असाल तर तुमच्यासाठी हा लेख अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण अनेक यासारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये … Read more

शब्दाच्या जाती | Types of Shabda In Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा विषय पाहणार आहोत तो म्हणजे शब्दाच्या जाती (Types of Shabda In Marathi). शब्दाच्या जाती किती व कोणत्या ? शब्दाच्या जाती ह्या प्रामुख्याने २ प्रकारच्या असतात .१) विकारी शब्द२) अविकारी शब्द १) विकारी शब्द – कुठल्याही शब्दाच्या मूळ रूपात लिंग ,वचन व विभक्ती यापैकी कोणताही बदल घडून येतो … Read more

वर्ण आणि वर्णाचे प्रकार | Varn & Types of Varn

नमस्कार मित्रांनो , आज आपण मराठी व्याकरणातील ( Marathi Grammar ) महत्वाचा विषय पाहणार आहोत. वर्ण आणि त्याचे प्रकार कोणते (Varn & Types of Varn) ते आपण अभ्यासणार आहोत. वर्ण म्हणजे काय? | वर्णाची व्याख्या | What is Varn? जो मूलध्वनी तोंडावाटे निघतो त्या मूलध्वनीला वर्ण असे म्हणतात . आपल्या मराठी भाषेत एकूण ४८ वर्ण आहेत .या वर्णाच्या … Read more