बोनाफाइड प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी विनंतीपत्र | bonafide certificate letter in marathi

मित्रांनो, पत्राचे प्रकार किती व कोणते? हे आपण माघील ब्लॉग मध्ये पाहिले. आज आपण पाहुयात बोनाफाइड प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी विनंतीपत्र. जसे आपणास माहीतच आहे हेऔपचारिक पत्रांचे एक उदाहरण आहे. 

बोनाफाइड प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शाळेतील मुख्याध्यापकांना विनंतीपत्र

प्रति,
माननीय मुख्याध्यापक,
[ शाळेचा पत्ता ]
[ दिनांक ]                   


                              विषय  : बोनाफाइड प्रमाणपत्र मिळणेबाबत


महोदय,         
नमस्कार, सदर पत्रातून मी [ तुमचे नाव ] [इयत्ता ] [कक्षा ] आपणांस विनंती करू इच्छितो की मला काही महत्वाच्या कामासाठी बोनाफाइड प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. तरी आपण ते तात्काळ देण्याची कृपा करावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद !

                                                         
आपला विश्वासू,        
                                              [ तुमचे नाव ]          
    [ इयत्ता ]                                                    [कक्षा ]

Leave a Comment