Application for new ATM Card In Marathi | नवीन ATM कार्ड मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकास अर्ज

नवीन ATM कार्ड मिळणेबाबत बँक व्यवस्थापकासअर्ज लिहा.

प्रति,

मा. बँक व्यवस्थापक,

[ बँकेचे नाव ],

[ बँक शाखेचे नाव ],

[दिनांक ]

                                             विषय : ATM कार्ड मिळणेबाबत… 

आदरणीय सर / मॅडम,

नमस्कार,माझे नाव [ तुमचे नाव ]. या बँकेत माझे बचत खाते आहे. माझा खाते क्रमांक [ तुमचा बँक अकाउंट नंबर ] आणि मोबाईल क्रमांक [ तुमचा मोबाईल क्रमांक ] हा आहे.

मला माझ्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याकरिता तसेच ऑनलाईन शॉपिंग करण्याकरिता ATM कार्ड ची गरज आहे. तरी आपण लवकरात लवकर माझे ATM कार्ड वर दिल्या गेलेल्या पत्त्यावर पाठवावे अशी मी आपणास विनंती करतो.अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली आहेत.

धन्यवाद.

                                                                                                                                                      आपला विश्वासू

[ तुमचे नाव ]

[ तुमचा पत्ता ]

[ तुमची सही ]

Click on download button to download pdf

हे पण वाचा :

Application for New ATM Card Video

दूरध्वनी सेवेची तक्रार करण्यासाठी तक्रारपत्र

Leave a Comment