1 to 30 tables in marathi | १ ते ३० पाढे मराठी | PDF Download

नमस्कार मित्रांनो, जर तुम्हाला गणित म्हणजेच Mathematics या विषयाची भिती वाटत असेल तर तुमचे पाढे पाठ नाहीत अस म्हणतात. परंतु, जर तुम्ही हे १ ते ३० पर्यंतचे पाढे (1 to 30 tables in marathi) पाठ केलेत तर तुमच गणित बऱ्यापैकी सुधारेल. चला तर मग पाठ करूयात १ ते ३० पाढे.

१ ते १० पाढे

१०
१०१२१४१६१८२०
१२१५१८२१२४२७३०
१२१६२०२४२८३२३६४०
१०१५२०२५३०३५४०४५५०
१२१८२४३०३६४२४८५४६०
१४२१२८३५४२४९५६६३७०
१६२४३२४०४८५६६४७२८०
१८२७३६४५५४६३७२८१९०
१०२०३० ४०५०६०७०८०९०१००
१ ते १० पाढे

११ ते २० पाढे

१११२१३१४१५१६१७१८१९२०
२२२४२६२८३०३२३४३६३८४०
३३३६३९४२४५४८५१५४५७६०
४४४८५२५६६०६४६८७२७६८०
५५६०६५७०७५८०८५९०९५१००
६६७२७८८४९०९६१०२१०८११४१२०
७७८४९१९८१०५११२११९१२६१३३१४०
८८९६१०४११२१२०१२८१३६१४४१५२१६०
९९१०८११७१२६१३५१४४१५३१६२१७११८०
११०१२०१३०१४०१५०१६०१७०१८०१९०२००
११ ते २० पाढे

२१ ते ३० पाढे

२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०
४२४४४६४८५०५२५४५६५८६०
६३६६६९७२७५७८८१८४८७९०
८४८८९२९६१००१०४१०८११२११६१२०
१०५११०११५१२०१२५१३०१३५१४०१४५१५०
१२६१३२१३८१४४१५०१५६१६२१६८१७४१८०
१४७१५४१६११६८१७५१८२१८९१९६२०३२१०
१६८१७६१८४१९२२००२०८२१६२२४२३२२४०
१८९१९८२०७२१६२२५२३४२४३२५२२६१२७०
२१०२२०२३०२४०२५०२६०२७०२८०२९०३००
२१ ते ३० पाढे

PDF Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Comment